Rehabilitacions

Ajuntament Malla

Restauració de la paret de l’entrada de l’ajuntament respectant la seva antiguitat